ActionAid

Röda dagar

Ynka 12 % av världens kvinnor har tillgång till riktiga mensskydd. De resterande 88 procenten får skydda sig efter bästa förmåga. Ofta får gamla strumpor, löv eller fabriksgolvets trasor duga. Ohygieniska mensskydd får värre konsekvenser än man först anar. Det leder inte bara till allvarliga infektioner, det orsakar skam som leder till missad skola. Vilket i sin tur leder till fler barnäktenskap och ett ojämställt samhälle för ALLA. Vi tog fram konceptet Röda Dagar som riktar strålkastaren mot något som vi i västvärlden inte alltid tänker på. För miljontals flickor och kvinnor världen över skapar mens nämligen problem långt värre än fläckar och pms.

Fler case:

KPA Pension

Visa case

Norrlands Guld

Varsch är vi på väg?

Visa case

KVD BIL

Cruisa mer, krångla mindre.

Visa case